Verleng theorie-examen

Computerstem vast onderdeel tijdens verlengd theorie-examen

In december vorig jaar is het CBR gestart met een pilot waarbij gebruik werd gemaakt van geluid bij theorie-examens. In de vorm van een computerstem werden de examenvragen voorgelezen aan de kandidaten. Deze pilot was beschikbaar voor de theorie-examens met extra tijd (verlengd examen) en individueel begeleide examens in de categorieën auto, motor en bromfiets. Kandidaten konden op alle CBR locaties in Nederland meedoen.

Gedurende de pilot onderzocht een extern onderzoeksbureau de ervaringen en prestaties van de kandidaten. Hierbij werd onder andere gekeken naar het gebruiksgemak, de werking en andere effecten van geluid tijdens het maken van theorie-examens. De focus van dit onderzoek lag met name op kandidaten met leesproblemen zoals dyslexie.

Afgelopen week zijn de resultaten van dit onderzoek bekend gemaakt. Zoals misschien wel te verwachten was, blijkt dat kandidaten die moeite hebben met lezen veel baat hebben bij geluid tijdens het theorie-examen. Het onderzoek wijst uit dat kandidaten zonder leesproblemen gemiddeld niet beter presteren als de vragen via een computerstem worden voorgelezen. Ook de moeilijkheidsgraad en het slagingspercentage zijn stabiel gebleven voor deze groep. Ook vind deze groep kandidaten geluid bij het theorie-examen geen meerwaarde hebben, want ook de klanttevredenheid bleek nauwelijks te zijn toegenomen.

De conclusie van het CBR is wel dat ze geluid blijven gebruiken voor het verlengd theorie-examen en het individueel begeleid theorie-examen auto, motor en bromfiets.

Bron: CBR