Verleng theorie-examen

Computerstem vast onderdeel tijdens verlengd theorie-examen

In december vorig jaar is het CBR gestart met een pilot waarbij gebruik werd gemaakt van geluid bij theorie-examens. In de vorm van een computerstem werden de examenvragen voorgelezen aan de kandidaten. Deze pilot was beschikbaar voor de theorie-examens met extra tijd (verlengd examen) en individueel begeleide examens in de categorieën auto, motor en bromfiets. Kandidaten konden op alle CBR locaties in Nederland meedoen.

Gedurende de pilot onderzocht een extern onderzoeksbureau de ervaringen en prestaties van de kandidaten. Hierbij werd onder andere gekeken naar het gebruiksgemak, de werking en andere effecten van geluid tijdens het maken van theorie-examens. De focus van dit onderzoek lag met name op kandidaten met leesproblemen zoals dyslexie.

Afgelopen week zijn de resultaten van dit onderzoek bekend gemaakt. Zoals misschien wel te verwachten was, blijkt dat kandidaten die moeite hebben met lezen veel baat hebben bij geluid tijdens het theorie-examen. Het onderzoek wijst uit dat kandidaten zonder leesproblemen gemiddeld niet beter presteren als de vragen via een computerstem worden voorgelezen. Ook de moeilijkheidsgraad en het slagingspercentage zijn stabiel gebleven voor deze groep. Ook vind deze groep kandidaten geluid bij het theorie-examen geen meerwaarde hebben, want ook de klanttevredenheid bleek nauwelijks te zijn toegenomen.

De conclusie van het CBR is wel dat ze geluid blijven gebruiken voor het verlengd theorie-examen en het individueel begeleid theorie-examen auto, motor en bromfiets.

Bron: CBR

Nieuwe vragen theorie-examen

Nieuw vraagtype in het theorie-examen

Vanaf 7 november wordt het theorie-examen voor auto, motor en bromfiets vernieuwd. Vanaf deze datum kunnen kandidaten die deelnemen aan het CBR theorie-examen namelijk een nieuw vraagtype verwachten. Bij dit nieuwe vraagtype moet men het antwoord op de examenvraag op de juiste plaats in de afbeelding slepen.

Vorige maand is dit nieuwe vraagtype met succes getest bij het CBR Examencentra Rijswijk en CBR Examencentra Zwolle. Vanaf november kunnen kandidaten deze “sleepvragen” ook bij andere CBR Examencentra tijdens het theorie-examen verwachten. Vastgesteld is dat bij elk theorie-examen twee sleepvragen opgenomen zullen worden. De inhoud van het theorie-examen blijft verder hetzelfde.

De toevoeging van de nieuwe vraagtype is onderdeel van de modernisering die het CBR aan het doorvoeren is bij de theorie-examens. Daarmee verwacht het CBR dat zij kandidaten nog beter kunnen testen op kennis van de verkeersregels en inzicht in het verkeer.

Naast de toevoeging van dit nieuwe vraagtype is de verwachting dat andere, nieuwe vraagtypen in het theorie-examen zullen volgen. Zo wordt er gesproken over zogenaamde “hotspot vragen”. Bij deze hotspot vragen moeten kandidaten een punt in een afbeelding aanwijzen. Het is nog onbekend wanneer deze vernieuwing ingevoerd zal worden. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid voor kandidaten om door het examen te bladeren. Ook van deze vernieuwing is de invoerdatum nog niet bekend.

Bron: Verkeerspro

Vrouw zakt 113 keer voor haar theorie-examen

Vrouw zakt 113 keer voor theorie-examen

Een 30-jarige Britse vrouw is al maar liefst 113 keer gezakt voor haar theorie-examen. Hiermee heeft ze in Engeland een record gevestigd. Ze is namelijk uitgeroepen tot “UK’s worst learner”. Echter wordt ze wel op de hielen gezeten door een man die inmiddels al 107 keer is gezakt voor het auto theorie-examen. Wat alles nog opmerkelijker maakt is dat beide personen uit dezelfde stad komen.

De vrouw besteedde al ruim 3500 pond aan het theorie-examen. De man in kwestie, een 40-jarige stadsgenoot, heeft de laatste maanden wekelijks het examen afgelegd. Zonder succes dus.

Het theorie-examen in Engeland bestaat uit twee onderdelen die bestaan uit het beantwoorden van multiplechoicevragen en het inschatten van verkeerssituaties. Net zoals in Nederland is het ook in Engeland verplicht om eerst het theoriecertificaat te behalen alvorens men mag deelnemen aan het praktijkexamen. Maar dat kan voor beide nog wel een tijdje gaan duren.

Bron: The Mirror Online