Op deze pagina vindt je de betekenis van bijna alle verkeersborden in Nederland terug, welke zijn vastgelegd in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (afgekort RVV).

De verkeersborden staan per categorie gerangschikt, samen met de de code, officiële betekenis en aanvullende uitleg. Ter voorbereiding op het auto, motor of bromfiets theorie-examen is het erg handig om de verkeersborden te leren. Ook tijdens onze theoriecursus zullen we de verschillende betekenissen en toepassingen van verkeersborden uitvoerig behandelen en de verkeersborden oefenen. Tijdens het theorie-examen kun je namelijk ook vragen over verkeersborden verwachten.

Daarnaast kom je bij deelname aan het verkeer, zoals tijdens je rijles, praktijkexamen en wanneer je zelfstandig de weg op mag, uiteraard ook veel verkeersborden tegen. Als verkeersdeelnemer wordt je dan ook geacht de verkeersborden te kennen en de bijbehorende regels en aanwijzingen toe te passen of te volgen.

Veel succes met het oefenen van de betekenis van de verkeersborden!

Categorie A – Snelheid

In Categorie A zijn verkeersborden opgenomen die de snelheid dan wel de beëindiging van de snelheid aangeven.

A1 Maximumsnelheid 50 km/h

A1 Maximumsnelheid 50 km/u
Andere snelheden zijn ook  mogelijk

A1 Maximumsnelheid 50 km/h op zwart schild

A1 Maximumsnelheid 50 km/u
Op zwart schild

A1 Maximumsnelheid 50 km/h op reflecterend schild

A1 Maximumsnelheid 50 km/u
Op retroreflecterend schild

A1 Maximumsnelheid 60 km/h

A4 Maximumsnelheid 60 km/u
Andere snelheden zijn ook  mogelijk

A1 Maximumsnelheid 70 km/h

A5 Maximumsnelheid 70 km/u
Andere snelheden zijn ook  mogelijk

A1 Maximumsnelheid 100 km/h

A1 Maximumsnelheid 100 km/u

A1 Maximumsnelheid 120 km/u

A1 Maximumsnelheid 130 km/u

A2 Einde maximumsnelheid 30 km Bord einde 30 km zone

A2 Einde maximumsnelheid 30 km/u
Bord einde 30 km/u zone

A2 Einde maximumsnelheid

A2 Einde maximumsnelheid 50 km/u
Andere snelheden zijn ook  mogelijk

A3 Maximumsnelheid 70 km/u - Elektronisch bord

A3 Maximumsnelheid 70 km/u
Elektronisch bord

A4 Adviessnelheid 50 km/u
Andere snelheden zijn ook  mogelijk

A5 Einde adviessnelheid 50 km/u

A4 Einde adviessnelheid 50 km/u
Andere snelheden zijn ook  mogelijk


Categorie B – Voorrang

In Categorie B zijn verkeersborden opgenomen die voorrangssituaties regelen.

B1 Voorrangsweg

B1 Voorrangsweg

B2 Einde Voorrangsweg

B2 Einde Voorrangsweg

B3 Voorrangskruispunt

B3 Voorrangskruispunt

B4 Voorrangskruispunt, zijweg van links

B4 Voorrangskruispunt, zijweg van links

B5 Voorrangskruispunt, zijweg van rechts

B5 Voorrangskruispunt, zijweg van rechts

B6 Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg

B5 Voorrangskruispunt, zijweg van rechts

B7 Stop. Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg

B6 Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg

Categorie C – Geslotenverklaringen

In Categorie C zijn verkeersborden opgenomen die geslotenverklaringen aanduiden.

C1 Gesloten in beide richtingen

C1 Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren/vee

C2 Eénrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee

C2 Eénrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren/vee

C3 Eénrichtingsweg

C3 Eénrichtingsweg

C4 Eénrichtingsweg

C4 Eénrichtingsweg

C5 Inrijden toegestaan voor beide kanten

C5 Inrijden toegestaan voor beide kanten

C6 Gesloten voor voertuigen op meer dan twee wielen

C6 Gesloten voor voertuigen op meer dan twee wielen

C7 Gesloten voor vrachtauto’s

C8 Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen dan 25 km/u

C9 Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen dan 25 km/u
Denk aan ruiters, vee, wagens, brommobielen, fietsen en bromfietsen

C10 Gesloten voor motorvoertuigen met aanhanger

C10 Gesloten voor motorvoertuigen met aanhanger

C11 Gesloten voor motorfietsen

C11 Gesloten voor motorfietsen

C12 Gesloten voor alle motorvoertuigen

C12 Gesloten voor alle motorvoertuigen

C13 Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor

C13 Gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor

C14 Gesloten voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor

C14 Gesloten voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor

C15 Gesloten voor fietsen, bromfietsen, en gehandicaptenvoertuigen

C15 Gesloten voor fietsen, bromfietsen, en gehandicaptenvoertuigen

C16 Gesloten voor voetgangers

C16 Gesloten voor voetgangers

C17 Gesloten voor voertuigen die met inbegrip van lading langer zijn dan op het bord is aangegeven

C18 Gesloten voor voertuigen die met inbegrip van lading breder zijn dan op het bord is aangegeven

C19 Gesloten voor voertuigen die met inbegrip van lading hoger zijn dan op het bord is aangegeven

C20 Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven

C20 Gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord is aangegeven

C21 Gesloten voor voertuigen waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven

C21 Gesloten voor voertuigen waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord is aangegeven

C22 Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen

C22 Gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen

C22a Gesloten voor bestuurders van vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d RVV (milieuzone)

C22a Gesloten voor bestuurders van vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d RVV (milieuzone)

C22b Einde geslotenverklaring voor bestuurders van vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d RVV (milieuzone)

C23-01 Spitsstrook open

C23-02 Spitsstrook vrijmaken

C23-02 Spitsstrook vrijmaken

C23-03 Einde spitsstrook

C23-03 Einde spitsstrook

L12C18-23 Gesloten voor voertuigen die met inbegrip van lading breder zijn dan op het bord is aangegeven voor de aangegeven rijstrook

Categorie D – Rijrichting

In Categorie D zijn verkeersborden opgenomen die duidelijkheid verschaffen over de te volgen rijrichtingen.

D1 Rotonde verplichte rijrichting

D1 Rotonde verplichte rijrichting

D2 Bord passeren aan die zijde die de pijl aangeeft

D2 Bord passeren aan die zijde die de pijl aangeeft

D3 Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan

D3 Bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan

D4 Gebod tot volgen van de aangegeven rijrichting

D4 Gebod tot volgen van de aangegeven rijrichting

D5 Gebod tot volgen van de aangegeven rijrichting

D5 Gebod tot volgen van de aangegeven rijrichting

D6 Gebod tot volgen van één van de rijrichtingen

D6 Gebod tot volgen van één van de rijrichtingen

D7 Gebod tot volgen van één van de rijrichtingen

D7 Gebod tot volgen van één van de rijrichtingen

D103 Verwijzing voor bromfietsers naar een fiets- bromfietspad

D103 Verwijzing voor bromfietsers naar een fiets-/bromfietspad

D104 Verwijzing voor bromfietsers naar de rijbaan

D104 Verwijzing voor bromfietsers naar de rijbaan

Categorie E – Parkeren en Stilstaan

In Categorie E zijn verkeersborden opgenomen die gaan over stilstaan en parkeren.

E1 Parkeerverbod

E1 Parkeerverbod

E2 Verbod stil te staan

E2 Verbod stil te staan

E3 Verboden fietsen en bromfietsen te plaatsen

E3 Verboden fietsen en bromfietsen te plaatsen

E4 Parkeergelegenheid

E5 Taxistandplaats (parkeerverbod voor alle andere voertuigen)

E5 Taxistandplaats (parkeerverbod voor alle andere voertuigen)

E6 Gehandicapten parkeerplaats

E6 Gehandicapten parkeerplaats

E7 Gelegenheid tot het onmiddellijk laden en lossen van goederen

E8 Parkeergelegenheid bestemd voor voertuig categorie die op het bord is aangegeven

E8A Parkeergelegenheid alleen bestemd voor voertuigen die op het bord aangegeven zijn

E8A Parkeergelegenheid alleen bestemd voor voertuigen die op het bord aangegeven zijn

E8B Parkeren met twee wielen op het trottoir (in noodgevallen) is toegestaan

E8B Parkeren met twee wielen op het trottoir (in noodgevallen) is toegestaan

E9 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders

E9 Parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders

E10ZB Parkeerschijfzone

E10ZB Parkeerschijfzone

E11ZE Einde parkeerschijfzone

E12 Parkeer gelegenheid t.b.v overstappers op openbaar vervoer

E12 Parkeer gelegenheid t.b.v overstappers op openbaar vervoer

E13 Parkeergelegenheid t.b.v carpoolers

E201ZB Verbod om grote of uitzichtbelemmerende voertuigen te parkeren

E201ZB Verbod om grote of uitzichtbelemmerende voertuigen te parkeren

E01ZB Begin parkeerverbodzone

E01ZB Begin parkeerverbodzone

E01ZE Einde parkeerverbodzone

E01ZB Begin parkeerverbodzone

Categorie F – Overige geboden en verboden

In Categorie F zijn verkeersborden opgenomen die gaan over de overige geboden en de verboden.

F1 Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen

F1 Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen

F2 Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen

F3 Verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen

F3 Verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen

F4 Einde verbod voor vrachtauto's om motorvoertuigen in te halen

F4 Einde verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen

F5 Verbod voor bestuurders door te gaan bij benadering van verkeer uit tegengestelde richting

F5 Verbod voor bestuurders door te gaan bij benadering van verkeer uit tegengestelde richting

F6 Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat uit deze richting nadert voor laten gaan

F6 Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat uit deze richting nadert voor laten gaan

F7 Keerverbod

F7 Keerverbod

F8 Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden

F8 Einde van alle door verkeersborden aangegeven verboden

F9 Einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden

F9 Einde van alle op een elektronisch signaleringsbord aangegeven verboden

F10 Stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt toegepast

F11 Verplicht gebruik passeerstrook (rijstrook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km-u

F11 Verplicht gebruik passeerstrook (rijstrook om ingehaald te kunnen worden), uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u, zoals tractoren, landbouwmachines, graafmachines. Verboden voor alle andere voertuigen

F12 Einde verplicht gebruik passeerstrook voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km-u

F12 Einde verplicht gebruik passeerstrook voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/u

F13 Rijbaan of –strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en voor andere voertuigen die een ontheffing hebben (zoals taxi’s). Verboden voor alle andere voertuigen

F13 Rijbaan of –strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en voor andere voertuigen die een ontheffing hebben (zoals taxi’s). Verboden voor alle andere voertuigen, ook voor touringcars (tenzij deze als lijnbus ingezet worden)

F14 Einde lijnbusbaan of –strook

F15 Rijbaan of –strook uitsluitend ten behoeve van trams en voor andere voertuigen die een ontheffing hebben (zoals taxi’s). Verboden voor alle andere voertuigen

F15 Rijbaan of –strook uitsluitend ten behoeve van trams en voor andere voertuigen die een ontheffing hebben (zoals taxi’s). Verboden voor alle andere voertuigen

F16 Einde trambaan of –strook

F16 Einde trambaan of –strook

F17 Rijbaan of –strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams en voor andere voertuigen die een ontheffing hebben (zoals taxi’s). Verboden voor alle andere voertuigen

F17 Rijbaan of –strook uitsluitend ten behoeve van lijnbussen en trams en voor andere voertuigen die een ontheffing hebben (zoals taxi’s). Verboden voor alle andere voertuigen

F18 Einde lijnbus- en trambaan of –strook

F18 Einde lijnbus- en trambaan of –strook

F19 Rijbaan of –strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en lijnbussen en voor andere voertuigen die een ontheffing hebben (zoals taxi’s). Verboden voor alle andere voertuigen

F20 Einde vrachtauto- en lijnbusbaan of –strook

F21 Rijbaan of –strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en voor andere voertuigen die een ontheffing hebben

F21 Rijbaan of –strook uitsluitend ten behoeve van vrachtauto’s en voor andere voertuigen die een ontheffing hebben (zoals taxi’s). Verboden voor alle andere voertuigen

F22 Einde vrachtautobaan of –strook

F22 Einde vrachtautobaan of –strook

Categorie G – Uitleg verkeersregels

In Categorie G zijn verkeersborden opgenomen die het begin of het einde van bepaalde gebieden en/of wegen aangeven.

G1 Autosnelweg

G1 Autosnelweg

G2 Einde autosnelweg

G2 Einde autosnelweg

G3 Autoweg

G3 Autoweg

G4 Einde autoweg

G4 Einde autoweg

G5 Erf

G5 Erf

G6 Einde erf

G6 Einde erf

G7 Voetpad

G7 Voetpad

G8 Einde voetpad

G8 Einde voetpad

G9 Ruiterpad

G9 Ruiterpad

G10 Einde ruiterpad

G10 Einde ruiterpad

G11 Verplicht fietspad

G11 Verplicht fietspad

G12 Einde verplicht fietspad

G12B Einde fiets/bromfietspad

G12A Fiets/bromfietspad

G12A Fiets/bromfietspad

G12A Fiets/bromfietspad

G13 Onverplicht fietspad

G12A Fiets/bromfietspad

G14 Einde onverplicht fietspad

G14 Einde onverplicht fietspad

Categorie H – Bebouwde kom

In Categorie H zijn verkeersborden opgenomen die gaan over het begin en het einde van de bebouwde kom.

H01A Bebouwde kom

H01A Bebouwde kom

H02A Einde bebouwde kom

H02A Einde bebouwde kom

H01B Bebouwde kom

H01B Bebouwde kom

H02B Einde bebouwde kom

H02B Einde bebouwde kom

H01C bebouwde kom

H01C bebouwde kom

H02C Einde bebouwde kom

H01D bebouwde kom

H01D bebouwde kom

H02D Einde bebouwde kom

Categorie J – Waarschuwingen

In Categorie J zijn verkeersborden opgenomen die gaan over waarschuwingen en gevaarlijke situaties.

J1 Slecht wegdek

J1 Slecht wegdek

J2 Bocht naar rechts

J2 Bocht naar rechts

J3 Bocht naar links

J3 Bocht naar links

J4 S-bocht(en) eerst naar rechts

J4 S-bocht(en) eerst naar rechts

J5 S-bocht(en) eerst naar links

J5 S-bocht(en) eerst naar links

J6 Steile helling

J6 Steile helling

J7 Gevaarlijke daling

J7 Gevaarlijke daling

J8 Gevaarlijk kruispunt

J8 Gevaarlijk kruispunt

J9 Rotonde

J9 Rotonde

J10 Spoorwegoverweg met overwegbomen

J11 Spoorwegoverweg zonder overwegbomen

J11 Spoorwegoverweg zonder overwegbomen

J12 Spoorweg overweg met enkel spoor

J12 Spoorweg overweg met enkel spoor

J13 Spoorweg overweg met dubbel spoor

J13 Spoorweg overweg met dubbel spoor

J14 Tram (kruising)

J14 Tram (kruising)

J15 Beweegbare brug

J16 Werk in uitvoering

J17 Rijbaanversmalling

J17 Rijbaanversmalling

J18 Rijbaanversmalling rechts

J18 Rijbaanversmalling rechts

J19 Rijbaanversmalling links

J20 Slipgevaar

J20 Slipgevaar

J21 Kinderen

J21 Kinderen

J22 Voetgangersoversteekplaats

J22 Voetgangersoversteekplaats

J23 Voetgangers

J23 Voetgangers

J24 Fietsers en bromfietsers

J24 Fietsers en bromfietsers

J25 Losliggende stenen

J26 Kade of rivieroever

J27 Groot wild

J28 Vee

J29 Tegenliggers

J29 Tegenliggers

J30 Laagvliegende vliegtuigen

J30 Laagvliegende vliegtuigen

J31 Zijwind

J31 Zijwind

J32 Verkeerslichten

J32 Verkeerslichten

J34 Ongeval

J33 File

J32 Verkeerslichten

J34 Ongeval
J35 Slecht zicht door sneeuw, regen of mist

J35 Slecht zicht door regen sneeuw of mist

J36 Ijzel of sneeuw

J37 Gevaar

J38 Verkeersdrempel

J38 Verkeersdrempel

J39 Waarschuwing voor in- en uitschuifbare paal

J39 Beweegbare paal

Categorie K – Bewegwijzering

In Categorie K zijn verkeersborden opgenomen die gaan over bewegwijzering op verschillende categorieën wegen (zowel binnen als buiten de bebouwde kom).

K1 Lage beslissingswegwijzer langs autosnelweg

K1 Lage beslissingswegwijzer langs autosnelweg

K2 Voorwegwijzer langs autosnelweg

K2 Voorwegwijzer langs autosnelweg

K3 Beslissingswegwijzer langs autosnelweg naar een verzorgingsplaats met naam en symbolen

K3 Beslissingswegwijzer langs autosnelweg naar een verzorgingsplaats met naam en symbolen

K4 Hoge beslissingswegwijzer langs autosnelweg

K4 Hoge beslissingswegwijzer langs autosnelweg

K5 Voorwegwijzer langs niet-autosnelweg

K5 Voorwegwijzer langs niet autosnelweg

K6 Beslissingswegwijzer langs niet-autosnelweg

K6 Beslissingswegwijzer langs niet autosnelweg

K7 Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers

K7 Wegwijzer voor fietsers en bromfietsers

K8 wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (Stapelbord)

K8 wegwijzer voor fietsers en bromfietsers (Stapelbord)

K9 Omleiding. Maatregel op voorwegwijzer langs niet autosnelweg

K10 Voorwegwijzer binnen de bebouwde kom

K11 Voorsorteren op niet-autosnelweg

K11 Voorsorteren op niet autosnelweg

K12 Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom met wijknamen of-nummers

K13 Wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom met wijknummers

K14 Route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen

K14 Route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen

K15 Richtingaanduiding route gevaarlijke stoffen op bewegwijzering-borden

K15 Richtingaanduiding route gevaarlijke stoffen op bewegwijzering-borden

Categorie L – Informatie

In Categorie L zijn verkeersborden die informatie geven over het verloop van de weg.

L1 Hoogte onderdoorgang

L1 Hoogte onderdoorgang

L2 Voetgangers oversteekplaats

L2 Voetgangers oversteekplaats

L3 Bus-/Tramhalte

L4 Voorsorteren

L4 Voorsorteren

L5 Einde rijstrook

L6 Splitsing

L6 Splitsing

L7 Aantal doorgaande rijstroken

L8 Doodlopende weg

L9 Vooraanduiding doodlopende weg

L10 Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting

L10 Vooraanduiding verkeersmaatregel voor de aangegeven richting

L11 Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook-stroken

L11 Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook/-stroken

L12 Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook

L12 Verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook

L13 Verkeerstunnel

L14 Vluchthaven

L14 Vluchthaven

L15 Vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brandblusapparaat

L16 Noodtelefoon

L17 Brandblusapparaat

L17 Brandblusapparaat

L18 Noodtelefoon en brandblusapparaat

L18 Noodtelefoon en brandblusapparaat

L19 Dichtstbijzijnde uitgang

L19 Dichtstbijzijnde uitgang

L20 Uitwijkplaats rechts van de weg.

L20 Uitwijkplaats rechts van de weg. Gebruikt op smalle wegen waar inhalen niet mogelijk is om aan te geven waar plaats aan de rechterzijde van de weg is om uit te wijken

L21 Uitwijkplaats links van de weg.

L21 Uitwijkplaats links van de weg. Gebruikt op smalle wegen waar inhalen niet mogelijk is om aan te geven waar plaats aan de linkerzijde van de weg is om uit te wijken

L101-3 Invoegstrook gaat over in rijstrook

L101-4 Invoegstrook gaat over in rijstrook

L101-4 Invoegstrook gaat over in rijstrook

Onderborden

Onderborden zijn borden die onder verkeersborden hangen.
Als op een onderbord het woord “uitgezonderd” staat vermeld betekent dit dat het verkeersbord niet geldt voor de op het onderbord genoemde categorie weggebruikers.

OB06 Geldt alleen voor motoren

OB06 Geldt alleen voor motoren

OB08 Geldt alleen voor auto's

OB08 Geldt alleen voor auto’s

OB09 Geldt alleen voor auto's

OB09 Geldt alleen voor auto’s

OB10 Geldt alleen voor aanhangers

OB10 Geldt alleen voor aanhangers

OB11 Geld alleen voor vrachtauto's

OB11 Geld alleen voor vrachtauto’s

OB12 Geldt alleen voor autobussen

OB12 Geldt alleen voor autobussen

OB52 Geldt niet voor fietsers

OB52 Geldt niet voor fietsers

OB53 Geldt niet voor bromfietsers

OB53 Geldt niet voor bromfietsers

OB54 Geldt niet voor fietsers- bromfietsers

OB54 Geldt niet voor fietsers-/bromfietsers

OB55 Geldt niet voor landbouwvoertuigen

OB55 Geldt niet voor landbouwvoertuigen

OB303 Wegsleepregeling van kracht

OB502 Onderbord richtingaanduiding

OB502 Onderbord richtingaanduiding

OB711 Voorrangsweg buigt op het kruispunt af naar links

OB711 Voorrangsweg buigt op het kruispunt af naar links

OB712 Voorrangsweg buigt op de splitsing af naar links

OB712 Voorrangsweg buigt op de splitsing af naar links

OB713 Voorrangsweg buigt op de splitsing af naar links

Hectometerborden

Hectometerborden zijn borden die om de 100 meter langs provinciale wegen, rijkswegen en rijksvaarwegen staan. Aan de hand van de gegevens op de bordjes kunnen hulpdiensten of wegwerkers de exacte locatie achterhalen.

Hectometerbord versie A

Hectometerbordje versie A

Hectometerbord versie B

Hectometerbordje versie B

Hectometerbordje versie C

Wegnummer

Wegnummer

Linkerrijbaan

Linkerrijbaan

Rechterrijbaan

Hectometeraanduiding

Hectometeraanduiding

Extra herhaling maximumsnelheid als op het wegvak een autosnelweg de maximumsnelheid is verlaagd

Extra herhaling maximumsnelheid als op het wegvak een autosnelweg de maximumsnelheid is verlaagd

Met een letter wordt een verbindingsweg toe- of oprit aangegeven

Met een letter wordt een verbindingsweg toe- of oprit aangegeven

Extra informatie

Extra verkeersborden informatie.

Splitsing gelijkwaardige wegen

Splitsing gelijkwaardige wegen

Einde invoegstrook

Einde invoegstrook

Omleiding

Einde omleiding

Opgelet – Rechtdoorgaande fietsers

Oversteekplaats met verkeersbrigadiers

Oversteekplaats met verkeersbrigadiers

Spoorwegovergang over 80m

Spoorwegovergang over 80m

Spoorwegovergang over 160m

Spoorwegovergang over 160m

Spoorwegovergang over 240m

Spoorwegovergang over 240m

Ben je op zoek naar een leuke theoriecursus en wil je 100% kans hebben te slagen voor je theorie-examen? Schrijf je dan in bij Theorie Plan